Author Archives: admin

Pranešimas

Informuojame, kad nuo 2018.10.22 d. atsistatydino iš Baikerių Kongreso prezidento pareigų Marius M. “Man buvo garbė pažinti ir dirbti kartu su Jumis. Naujai išrinktam prezidentui linkiu stiprybės ir objektyvumo. Iki pasimatymo kelyje ir renginiuose”

Antano Poškos paminklo atstatymas

Kviečiame kongreso klubus ir fizinius asmenis finansiškai prisidėti prie Antano Poškos antkapio atstatymo. Parėmusių paminklo atstatymą sąrašas bus paviešintas vėliau.

KVIETIMAS (1)

Paminklas bus atsatynėjamas pagal orginalą.

20180908_112149

Mirė FHMC narys

Mirė Free Hawks MC narys Vytas (Grėblys). Velionis pašarvotas Šv.Ignoto bažnyčioje Vilniuje.

Laidotuvės 2018.07.07 15’30val.

Sun City Bulls Mcc PRANEŠIMAS

Sun City Bulls Mcc nariai nepritaria vieno iš memberiu neteisingiems veiksmams. Jo padarytos klaidos nepriimtinos mūsų klubo požiuriams ir politikai, todėl jis pašalintas iš Sun City Bulls Mcc klubo narių. Artimiausiu metu informuosime smulkiau.

Sun City Bulls Mcc yra LIETUVOS BAIKERIŲ KONGRESO nariai ir visiškai palaiko LIETUVOS BAIKERIŲ BENDRUOMENĖS idėjas, sprendimus, nutarimus ir taisykles.

Pagarbiai

Sun City Bulls Mcc

Prezidentas

Kuzma