MC hierarchija

Žmogaus hierarchinę padėtį klube nusako jo liemenė, ant kurios yra klubo spalvos (ji yra klubo nuosavybė).

Pirmiausiai aprašysiu iniciatyvinę grupę žmonių (angliškai – officers).
Aukščiausias hierarchijos laiptelis – prezidentas (president). Ant jo liemenės yra antsiuvas „PRESIDENT” arba „PRES”.
Sekantis, žemesnis laiptelis – viceprezidentas (vicepresident). Jis automatiškai tampa prezidentu pastarajam mirus ar dėl kitų priežasčių pasitraukus iš MC veiklos. Ant jo liemenės yra antsiuvas „VICEPRESIDENT” arba „VICEPRES”.

Toliau seka nariai atsakingi už tam tikrą „skyrių”.
Žmogus sugebantis geriausiai suplanuoti kelionę nustatytu maršrutu, tai – kelio kapitonas (road captain). Jis turi gerai žinoti nustatyto maršruto kelią, benzino kolonėles, užkandines, nakvynės taškus ir t.t. Galima kiekvienam naujam maršrutui rinkti kitą kelio kapitoną. Bet tai pasitaiko retai. Ant jo liemenės yra antsiuvas „ROAD CAPTAIN”.
Fiziškai stiprus ir labai griežtas MC žmogus, atsakantis už tvarką klube – ginkluotasis puskarininkis (sergant of arms). Jis pastoviai, net ir poilsio metu, atsako už tvarką MC, už priimtų sprendimų vykdymą. Jis sprendžia kaip nubausti prasikaltusius narius, ir atsako už bausmės įvykdymą. Ant jo liemenės yra antsiuvas „SERGEANT OF ARMS”.
Atsakingas už finansus, bei kitus MC disponuojamus turtus žmogus – iždininkas (treasurer). Ant jo liemenės yra antsiuvas „TREASURER”.
Žmogus, kuris tvarko visus popierinius MC reikalus – sekretorius (secretary). Ant jo liemenės yra antsiuvas „SECRETARY”.

Tikrieji klubo nariai – tai patikimi, bei patikrinti žmonės, turintys balso teisę klubo susirinkimuose, bei valdžios rinkimuose. Ant jų liemenių yra antsiuvai „MEMBER”. Didelėse organizacijose dar yra pilnieji nariai, kurie truputėlį aukštesni už tikruosius narius. Ant jų liemenių yra antsiuvai „FULL MEMBER”.
Visi aukščiau išvardinti MC nariai nešioja pilną spalvų komplektą.
Žemesnis laiptelis – kandidatai į tikruosius narius. Jie neturi balso teisės klubo susirinkimuose ir sprendimų priėmimuose. Ant jų liemenių yra antsiuvai „PROSPECT”. Jų spalvose nėra klubo herbo.

Žemiausias laiptelis yra naujausi klubo nariai arba mažiau lojalūs pagrindinėms klubo idėjoms žmonės. Jų spalvose yra tik apatinė dalis, nusakanti teritoriją. Jie neturi balso teisės klubo susirinkimuose ir sprendimų priėmimuose. Ant jų liemenių yra antsiuvai „HANG AROUND”.

Kai kuriuose klubuose yra dar žemesnis laiptelis – SPIN AROUND’as. Jis nėra klubo narys, jam nebūtina dalyvauti klubo veikloje.

Straipsnį išvertė Rimvydas, Mad Dust Devil MC.