Mirė FHMC narys Česka

Mirė FHMC narys Česka. Bus pašarvotas 29.04 14.oo val Kaune V.Kreves 95a.atsisveikinimas su velioniu 30.04 07.30 val. laidojimas 14val.