Mirė FHMC narys Saulius.

Mirė Free Hawks MC narys Saulius (Kamerunia). Velionis pašarvotas Kėdainių miesto gedulo namuose. Laidojimas 02.24. 12 valanda.

fh saulius rip web biker lt