Mirė Forever Free MCC narys Augis

Mirė Forever Free MCC narys Augis. Pašarvotas 2015.09.11 nuo 16 val ,šv.Antano bažnyčios šarvojimo namuose , Radvilėnų 15a , Kaune.Į paskutinę kelionę išlydime Šeštadienį 2015.09.12. 14.00 val.