Pranešimas

Informuojame, kad nuo 2018.10.22 d. atsistatydino iš Baikerių Kongreso prezidento pareigų Marius M. “Man buvo garbė pažinti ir dirbti kartu su Jumis. Naujai išrinktam prezidentui linkiu stiprybės ir objektyvumo. Iki pasimatymo kelyje ir renginiuose”

Antano Poškos paminklo atstatymas

Kviečiame kongreso klubus ir fizinius asmenis finansiškai prisidėti prie Antano Poškos antkapio atstatymo. Parėmusių paminklo atstatymą sąrašas bus paviešintas vėliau.

KVIETIMAS (1)

Paminklas bus atsatynėjamas pagal orginalą.

20180908_112149

Mirė FHMC narys

Mirė Free Hawks MC narys Vytas (Grėblys). Velionis pašarvotas Šv.Ignoto bažnyčioje Vilniuje.

Laidotuvės 2018.07.07 15’30val.

Sun City Bulls Mcc PRANEŠIMAS

Sun City Bulls Mcc nariai nepritaria vieno iš memberiu neteisingiems veiksmams. Jo padarytos klaidos nepriimtinos mūsų klubo požiuriams ir politikai, todėl jis pašalintas iš Sun City Bulls Mcc klubo narių. Artimiausiu metu informuosime smulkiau.

Sun City Bulls Mcc yra LIETUVOS BAIKERIŲ KONGRESO nariai ir visiškai palaiko LIETUVOS BAIKERIŲ BENDRUOMENĖS idėjas, sprendimus, nutarimus ir taisykles.

Pagarbiai

Sun City Bulls Mcc

Prezidentas

Kuzma

Free Hawks MC Lietuva pranešimas

Free Hawks MC LT PRANEŠIMAS:

Free Hawks MC LT nepritaria Free Hawks MC Latvia neteisingiems veiksmams. FHMC LV padarytos klaidos neturi nieko bendro su FHMC BALTIC STATES pažiuromis bei politika. Artimiausiu metu informuosime apie išvadas ir sprendimus. FHMC LT yra LIETUVOS BAIKERIŲ KONGRESO IR TARYBOS nariai ir visiškai palaiko LIETUVOS BAIKERIŲ BENDRUOMENĖS idejas, sprendimus ir nutarimus.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Pakeitimai dėl 2016-06-23 iš Kauno į Vilnių vykstančių baikerių pasitikimo Vilniaus prieigose. Kaip neseniai buvo pranešta, Kelių policijos ekipažas atvykstančiųjų lauks ne prieš Grigiškes, o už jų – priešais Gariūnus esančios Maxima bazės autostrados šalikelėje. Auto vilkikams skirtoje kelio įlankoje. KP ekipažas bus matomas nuo autostrados. Toliau maršrutas, kaip dienotvarkėje.

BIRZELIO SUKILIMAS KVIETIMAS 2016 pdf-page-001

BIRZELIO SUKILIMAS 2016.06.23 DIENOTVARKE pdf-page-001 (1)

LR Seimui 2016m.-page-001

LR Seimui 2016m.-page-002