Taisyklės

REIKALAVIMAI VISIEMS MOTO SUSIVIENIJIMAMS IR GRUPĖMS

1. Turėti ne mažiau, kaip 6 narius.
2. Norint steigti naują susivienijimą, privaloma gauti MC Tarybos atstovo tame regione pritarimą.
3. Antsiuvų atspalvius, šriftą, ženklus derinti su MC Tarybos atstovu tame regione, gavus jo pritarimą – pristatyti Kongresui.

4. Pirmus metus gavus leidimą kongrese, ant liemenės ar kt. priekio suteikiama teisė nešioti du antsiuvus: grupės pavadinimas, vietovė.
5. Po dviejų metų kongrese gali būti suteikta teisė nešioti grupės herbą ant priekio.
6. Po trejų metų kongrese gali būti duotas leidimas nešioti “spalvas” ant nugaros.
7. Per minėtą laikotarpį, grupė nusprendžia apie savo statusą (MC,MCC,RC,MB) ir kreipiasi į kongresą su prašymu jį patvirtinti.

8. Kiekviename regione gali būti taikomi papildomi reikalavimai.


MC – Motorcycle Club

 

MC klubas – tai uždaras motociklininkų susivienijimas.

MC klubui privaloma:

1. Atributika ant nugaros iš keturių atskirų antsiuvų – klubo pavadinimas (viršuje), herbas (viduryje), vietovės (šalies) pavadinimas (apačioje), raidės “MC”.
2. MC klubas privalo turėti savo Klubhauzą.
3. Minimalus narių skaičius – 7.

4. MC klubo nariais gali būti tik vyrai.

5. MC klubui negali priklausyti asmenys tarnaujantys ar tarnavę policijoje.

6. MC klubui negali priklausyti iškrypėliai.
7. MC klubas privalo turėti savo vidines taisykles, iždą, nario mokestį.

8. MC klubas privalo rengti klubo narių susirinkimus, klubo atstovai privalo dalyvauti Kongreso susirinkimuose.

9. MC klube turi būti aiškiai apibrėžta hierarchija, klubo narių pareigos.

10. Kiekvienas vilkintis “spalvas” klubo narys visada veikia ir kalba klubo vardu.

 


 

MCC – Moto Cycle Club

MCC (motor cycle club) kuriamas draugystės ir meilės motociklams pagrindu. Tikslas – moto kelionės ir dalyvavimas motociklininkų renginiuose. MCC vyrauja demokratija. Klubai yra neutralūs, jeigu nėra kurį nors klubą palaikantys (support klubas). Bandomasis laikotarpis, stojantiems į klubą, gali būti nuo 3 mėn. iki 2 metų.

MCC taisyklės:
1.Nariu gali būti kiekvienas norintis, nesvarbu vyras ar moteris, visu profesijų atstovai.
2.Gali turėti arba neturėti vidinių taisyklių.
3.Susirinkimai nėra būtini.
4.Vadovauja išrinktas prezidentas arba visų narių susirinkimas.
5.Visi nariai yra lygūs.
6.Iždas-nebūtinas.
7.Galimos pareigos (viceprezidentas, kelio kapitonas ir kt.)
8.Clubhouse’as nebūtinas.
9.Renginių organizavimas nebūtinas.
10.Antsiuvai, ženklai ant striukių, kepurių, marškinėlių ir kt. dedami savo nuožiūra, prieš tai suderinus su kongresu ar MC taryba.
11.Klubo “spalvos” privalo buti vientisos, o ne iš keleto dalių. Jose klubo ženklas (herbas), vietovė, raidės MCC.
12.Gali neturėti liemenių. Jeigu liemenes turi, privalo antsiuvus dėvėti pagal reikalavimus moto susivienijimams ir grupėms.


RC – Riding Club

– Nebūna palaikymo (support) klubas.
– Narystė klube gali būti perkama (nustato vidinės taisyklės).
– Valdymo sistema (tipas nurodomas klubo taisyklėse)
– Gali turėti arba neturėti struktūros (atsakingas asmuo turi būti nurodomas)
– Jei klubo įstatuose nenurodoma kitaip – neskirstomi pagal amžių, lytį, socialinę padėtį ir pan. – visi lygūs.
– Gali turėti arba neturėti iždo.
– Dažniausiai vienija sportininkus mėgėjus, keliautojus mėgėjus ir pan.
– Klubo simbolika nešiojama tokia tvarka, kurią nustato pats klubas prieš tai suderinęs nešiojimo tvarką su Taryba ar kitu organizaciniu vienetu atsakingu už klubų kultūrą bei veiklą toje šalyje.
– RC negali nešioti savo „spalvų“ MC numatyta tvarka t.y. liemenės nugaroje klubo simbolika susidedanti iš keturių antsiuvų.
– RC klubas gali turėti kelis aprangos variantus, jų simboliką ar vardą galima dėveti ant kepuraičių, marškinėlių, striukių.


HDC – Harley Davidson Club

– vienija Harley Davidson markės motociklais važinėjančius asmenis;
– gali priklausyti tiek vyrai, tiek moterys;
– klubo simbolika nešiojama tokia tvarka, kurią nustato pats klubas prieš tai suderinęs nešiojimo tvarką su Taryba ar kitu organizaciniu vienetu, atsakingu už klubų kultūrą bei veiklą toje šalyje.