Velionio Eugenijaus Malinausko laidotuvės

2013.04.07 Mirė Eugenijus Malinauskas.Klubo “Pajusk skrydžio jėgą” įkūrėjas ir ilgametis Prezidentas.
Velionis pašarvotas Pasvalio raj. Kiemelių km. Atžalyno kultūros namų salėje.
Ketvirtadienį 2013.04.11 9.30val. nuo “IronX MC” Klubhauzo su baikais važiuojame į Pasvalį atsisveikinti su velioniu.
Karstas išnešamas 12.00val.
Daugiau informacijos pas Laisvį
8 686 30090

Reiškiame užuojauta artimiesiems. Visi kas pažinojo Augi, pajuto skrydzio jėga… R.I.P.