Žuvo Aquila MCC Vice prezidentas Nerijus Čiurlys (Špokas)

2013.05.02 Tragiškai žuvo Špokas.
Apie 14.30 val. netoli Kupiškio, tragiškai žuvo Aquila MCC viceprezidentas Nerijus Čiurlys (Špokas).Velionis bus pašarvotas 2013.05.04 16 val. adresu Pergalės g. 4, LT-40108 Kupiškis, laidotuvės 2013.05.05 planuojama po pietų.Amžinajį atilsį…
Didžiausia užuojata artimiesiams ir draugams reiškia Kongresas, rest in peace…

spokas atminimui