Žuvo Vilkai MCC narys Sigitas Ambrazevičius

2013 05 04 , baikerių sezono atidarymo metu tragiškai žuvo Vilkų klubo narys Sigitas Ambrazevičius.

Atsisveikinti su Sigitu galite gegužės 8 dieną Ukmergėje, žiedo gatvė 17.
Gegužės 9 dieną 10 val. bus aukojamos mišios Deltuvos bažnyčioje. Karstas išnešamas gegužės 9 dieną 14 valandą. Laidojamas Dūkštynos kapinėse.
Bus organizuojama baikerių kolona iš Kauno, visi norintys galite prisijungti. Baikerių kolona ketvirtadienį, gegužės 9 dieną pajuda iš Vilkų klubhauzo (Drobės gatvė 62, Kaunas) 8:30 val. iškilus klausimams skambinkite Vilkai MCC Prezidentui Antanui.

Reiškiame užuojautą artimiesiems, draugams ir kolegoms… Rest in peace…