Kongresas

Pirma dalis
Antra dalis
Trečia dalis

Kongresas

 1. Kongresas yra aukščiausia institucija baikerių judėjime. Jame dalyvauja po 2 atstovus iš susivienijimo (2 tikrieji nariai).
 2. Kongresui vadovauja vienbalsiai išrinkta MC taryba.
 3. Kongresą sudaro Lietuvoje veikiantys baikerių susivienijimai.
 4. Kiekvieną kongresą organizuoja tarybos paskirtas klubas.
 5. Organizatoriaus pareigos:
  • visų MC atstovų susirinkimui skirti vietą;
  • esant reikalui, suorganizuoti apgyvendinimą;
  • esant reikalui, suorganizuoti maistą ir gėrimus;
  • garantuoti išorinį ir vidinį saugumą.
 6. Pagrindiniai kongreso klausimai:
  • spręsti iškilusius tarp baikerių susivienijimų konfliktus bei kitus klausimus;
  • svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems MC klubams ir susivienijimams;
  • svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems Lietuvoje užsienietiškų MC klubų čapteriams;
  • nubrėžti užsienio politikos ir kontaktų gaires;
  • laikotarpiui iki sekančio kongreso sudaryti MC renginių kalendorių;
  • baikerių susivienijimui sėkmingai praėjusį bandomąjį laikotarpį, patvirtinti spalvas;
  • svarstyti bet kokius klausimus, kurie yra svarbūs motociklų judėjimui;
  • bandomąjį laikotarpį nustato taryba.