I-asis baikerių kongresas. 2005-04-09, Vilnius

I-asis baikerių kongresas PROTOKOLAS

2005 balandžio 9 d.

Pirmininkas: Marius (B.I.L. Mc)

Dalyvavo: po du atstovus iš klubų: B.I.L. Mc; Crazy in the Dark Mc; Free Hawks Mc; Wild Hawks Mc; Chimeras Mc; Vorai Mc; Road Tribe Mc; Aliens Mc; Steel Pegasus Mc; Griausmadariai; Twins Forever Mc; Weak of Will Mc; Rovers Mc; Strangers Mc; Forever free Mcc; Roadhogs brolija; Moonlight Knights Mc; Mad Dust Devil Mc; Brothers of Steel Mc; H-D Lietuva; Road Bears Mc; West Coast Mc.

Dienotvarkė:

1. Kongreso pristatymas, jo atsiradimo priežastys ir funkcijos.
2. Tarybos pristatymas.
3. MC bei kitų grupuočių kūrimasis, baikerizmo plėtra Lietuvoje. MC sąvokos paaiškinimas.
4. Pasisakymai, klausimai pasiūlymai.
5. Kito kongreso datos paskelbimas.
6. Vorai Mc.
7. Tarybos sprendimai.

SVARSTYTA:

1. Kongreso pristatymas, jo atsiradimo priežastys ir funkcijos.
Pirmininkaujantis Marius (B.I.L. Mc) informavo, kad 2005 m. kovo 31 d. memorandumu įkurta Lietuvos Mc klubų taryba, kurią sudaro 4 klubai. Buvo pranešta, kad kongresai vyks 2 kartus metuose Vilniuje ir Kaune.
NUTARTA: Rengti kongresą 2 kartus metuose.

SVARSTYTA:

2. Tarybos pristatymas.
Algis (Free Hawks Mc) pranešė, kad tarybą sudaro B.I.L. Mc; Chimeras Mc; Crazy in the Dark Mc ir Free Hawks Mc ir kad šie klubai kontroliuoja atskirus regionus: Klaipėdos apskritį – Chimeras Mc; Vilniaus apskritį – Crazy in the Dark Mc; Kauno apskritį – B.I.L. Mc; Šiaulių ir Ukmergės apskritis – Free Hawks Mc.
NUTARTA: Balsų dauguma pritarta Lietuvos Mc klubų tarybos egzistavimui.

SVARSTYTA:

3. MC bei kitų grupuočių kūrimasis, baikerizmo plėtra Lietuvoje. MC sąvokos paaiškinimas.
Spyglys (Crazy in the Dark Mc) pasiūlė Griausmadariams suderinti spalvas su Crazy in the Dark.
NUTARTA: Balsų dauguma pritarta pasiūlymui ir Griausmadariai įpareigoti suderinti spalvas su Crazy in the Dark Mc.

SVARSTYTA:

4. Pasisakymai, klausimai pasiūlymai.
Kiekvieno klubo atstovai pasisakė apie baikerių judėjimą Lietuvoje ir pritarė Tarybos egzistavimui.

SVARSTYTA:

5. Kito kongreso datos paskelbimas.
NUTARTA: Kitą kongresą surengti rudenį.

SVARSTYTA:

6. Vorai Mc.
Buvo pasiūlyta pamiršti visas buvusias problemas, susijusias su Vorai Mc.
NUTARTA: Šį sezoną Vorai Mc dalyvauja baikerių klubų veikloje.

SVARSTYTA:

7. Tarybos sprendimai.
Taryba nusprendė, kad naujai kurtis gali tik grupuotės, prieš tai suderinusios su taryba spalvas, veiklą ir kt., kas susiję su Mc.

Taryba įpareigojo:

  • Road Bears išimti iš savo herbo raides „MC” ir pranešti naują susivienijimo statusą;
    Forever Free persikvalifikuoti į Mcc.