III-asis baikerių kongresas. 2006-04-22, Klaipėda

III BAIKERIŲ KONGRESAS

2006 m. balandžio 22 d.

PROTOKOLAS

Dienotvarkė:

1. Dalyvių registracija;

2. Pirmininkaujančio rinkimai;

3. Sekretoriaus rinkimai;

4. MCC taisyklių išaiškinimas;

5. 1% sąvoka;

6. Free Hawks mc pranešimas apie esminį įvykį;

7. Diskusijos, pasisakymai;

8. Sekančio kongreso organizavimas bei data.

Eiga:

1. Kongrese užsiregistravo šie klubai:

Aliens mc / Kaunas;

Brothers in Law mc / Kaunas;

Brothers of Steel mc / Vilnius;

Chimeras mc / Klaipėda;

Crazy in the Dark mc / Vilnius, Panevėžys;

Free Hawks mc / Lietuva, Latvija, Estija;

Moonlight Nights mc / Kaunas;

Road Tribe mc / Šiauliai;

Rovers mc / Vilnius;

Samogitian mc / Mažeikiai, Plungė, Kėdainiai;

Steely Pegasus mc / Kaunas;

Strangers mc / Elektrėnai;

Twins Forever mc / Tauragė, Raseiniai;

Vorai mc / Vilnius, Druskininkai, Nida;

Weak of Will mc / Jonava;

West Coast mc / Klaipėda;

Wild Hawks mc / Pakruojis;

Forever Free mcc / Kaunas;

Griausmadariai mc / Kaunas;

Harley Davidson Baltija / Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai;

Iron X / Panevėžys;

Mad Dust Devil / Vilnius;

Road Bears mc / Tryškiai, Telšių apskritis;

Roadhogs / Kaunas;

Vorų broliai mcc / Vilnius, Druskininkai, Akmenė, Klaipėda.

   • 2. Pirmininkaujančiuoju išrinktas Algis (Bosas) Free Hawks mc.

   • 3. Sekretoriumi išrinktas Briusas Chimeras mc.

   • 4. MCC (Motor Cycle Club) taisyklių išaiškinimas. Pranešimą skaitė Oblius Vorai mc. Mcc klubai turi dvi pagrindines taisykles: draugystė ir meilė motociklams. Mcc klubuose vyrauja visiška demokratija. Šie klubai yra apolitiški ir neutralūs, jeigu nėra kurį nors klubą palaikantys (support klubai). Pasaulyje nėra jokio standarto, kuriam turėtų paklusti visi Mcc klubai. Čia nesvarbu, ar tu esi vyras, ar moteris. Taip pat nesvarbu tavo amžius ar socialinė padėtis. Nėra šiuose klubuose ir hierarchijos. Visi laikomi lygiais ir pilnaverčiais nariais, nepriklausomai, kokios markės motociklais jie važinėja, išskyrus motociklų savininkų klubus (Owners group). Bandomasis laikotarpis stojant į Mcc klubą svyruoja nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Šio tipo klubuose yra tam tikros pareigybės, nesuteikiančios klubo nariui viršenybės, tai – iždininkas, sekretorius, pirmininkas ir kt.
    Pagrindinis narių tikslas keliauti ir tūsintis. Šiems klubams neprivalu turėti klubhousą, klubo nariams neprivaloma dalyvauti susirinkimuose, jie gali priklausyti keliems skirtingiems klubams vienu metu. Tačiau jų garbės reikalas yra organizuoti renginius, tokius kaip Bike ralis, Roko vakarėliai, Bike savaitgaliai ar teikti labdarą. Mcc klubus galima atskirti nuo mc klubų ir dėl spalvų, dėvėjimo tvarkos. Tai – raidės mcc ir spalvų ant liemenės ar striukės vieta. Spalvas jie nešioja ant rankovės ar priekinės liemenės pusės, taip pat skiriamaisiais ženklais gali būti ženkliukai, kepurės ar vien marškinėliai. Šie klubai gali būti sudaryti vien iš tam tikro statuso ar profesijos žmonių, pvz.: vien med. personalo darbuotojų, vien karo veteranų ir pan.

   • 5. 1 % sąvoka. Pranešimą skaitė Jakudza Free Hawks mc. 1% sąvoka atsirado Amerikoje. Informacijos priemonės pranešė, kad 99 % baikerių sudaro „Gėriečiai”, o likusį – „Blogiečiai”. Šią reakciją išprovokavo Holisterio įvykiai. 1% ženklo nešiojimas ant savo liemenės yra kiekvieno asmeninis reikalas. Tik, ar tikrai tu neši atsakomybę už tai? Pasaulyje požiūris į 1% yra gana prieštaringas. Tai galima pajusti, susidūrus su muitinės pareigūnais ar teisėsaugos organais. Nepamirškite, kad tai – ne mados ar stiliaus reikalas, todėl gerai įvertinkite savo atsakomybę. Žymios pasaulio baikerių grupuotės laikosi kelių nuomonių apie 1% sąvoką. Vieni teigia, kad šį ženklą gali dėvėti tik tie, kurie dalyvavo Holisterio įvykiuose. Kiti – kad 1% ženklą gali nešioti tie, kurie gyvena dėl klubo ir reikalui esant gauna klubo paramą. Dar kiti mano, kad šį ženklą gali nešioti tie klubai, kurie turi galimybę budėti klubhouse visą parą. Galiausiai, šį ženklą gali dėvėti tas, kuris tikrai laiko save 1% sąvokos šalininku.

   • 6. Free Hawks mc pranešė apie savo klubo spalvų pakeitimus. Kongreso metu Free Hawks mc supažindino Lietuvos baikerių klubus su naujojo pavyzdžio spalvomis, pristatydami naują klubo vėliavą.

7. Diskusijos, pasisakymai, klausimai ir sprendimai:

 • Lietuvos baikerių taryba iškėlė klausimą dėl klubo Steely Pegasus mc vieno klubo nario spalvų pakeitimo. Steely Pegasus mc prezidentas išaiškino liemenės dingimo situaciją ir kokių priemonių ėmėsi, tvarkant šį reikalą. Deja, per klubo nustatytą terminą, liemenės klubo narys nesusigrąžino, todėl buvo pašalintas iš Steely Pegasus mc.
 • Buvo iškeltas klausimas dėl anoniminių žinučių rašymo forume. Tie, kas yra nepatenkinti ar nesutinka su tam tikrais klausimais, sprendžiamais kongresuose, yra skatinami juos kelti viešai kongreso metu, o nerašinėti jų vėliau internetu. Kongreso tikslas – aptarti klausimus laiku ir viešai.
 • Pateiktas pasiūlymas: tie klubai, kurie be pateisinamos priežasties nedalyvauja rudeniniame ar pavasariniame Lietuvos baikerių kongrese, turėtų būti pašalinami iš www.biker.lt svetainės pusei metų, t.y. iki kito kongreso. Šiam pasiūlymui vienbalsiai pritarta.

8. Nutarta, kad sekantis kongresas vyks spalio pabaigoje Šiauliuose. Informacija apie tikslią datą ir vietą bus paskelbta www.biker.lt svetainėje.

Pasibaigus oficialios kongreso dienotvarkės klausimams, dar buvo pateikti šie prašymai:

 • Oblius Vorai mc paprašė kongreso tarybos, kad rudeninių ir pavasarinių kongresų metu būtų išaiškinti visi galimi klubų trumpiniai, tokie kaip: RC, MG, MF ir t.t.
 • Kėdainių baikerių grupuotė (11 narių) kongreso tarybai pateikė prašymą dėl baikerių klubo statuso. Grupuotė pateikė savo klubo spalvų pavyzdį pavadinimu „Burning Souls”. Kadangi spalvų pavyzdžiai atitiko keliamus reikalavimus, klubo nariams buvo suteiktas leidimas užsisiūti priekinę spalvų dalį ir pradėti bandomąjį laikotarpį.

Kauno sportinių motociklų grupuotė Motobroliai kongreso tarybai pateikė prašymą dėl rc klubo statuso. Aktyviai savo veiklą vystantis klubas pateikė spalvų pavyzdžius. Kadangi spalvų pavyzdžiai atitiko keliamus reikalavimus, klubui suteiktas rc statusas, o klubo nariams duotas leidimas užsisiūti rc klubo Motobroliai spalvas ant peties.

Šakių baikerių grupuotė kongreso tarybai pateikė prašymą baikerių klubo statusui įgyti. 8 žmonių grupuotė savo klubą nori pavadinti „The Same” Grupuotei iškeltas prašymas sukurti klubo spalvų pavyzdžius ir pateikti juos sekančio kongreso metu svarstymui.

Telšių baikerių grupuotė kongreso tarybai pateikė prašymą dėl baikerių klubo statuso. Grupuotė pateikė spalvų pavyzdžius. Svarstymo metu nuspręsta leisti nariams priekinėje liemenės dalyje prisisiūti miesto pavadinimą ir paprašyta kito kongreso metu svarstymui pateikti naujus spalvų pavyzdžius.