IV-asis baikerių kongresas. 2006-10-14, Šiauliai

IV Lietuvos baikerių kongresas

2006-10-14, Šiauliai

PROTOKOLAS

Dienotvarkė:

1. Dalyvių registracija.
2. Kongreso pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. B.I.L.mc esminis pranešimas (Pranešėjas „B.I.L.“ mc).
4. „Crazy in the Dark“ mc pasisakymas.
5. Dėl naujų mc klubų kūrimosi Lietuvoje ir dėl klubų mokesčio kongresui. (Pranešėjas „Free hawks“ mc).
6. Kitų motociklininkų grupuočių (MF, RF ir t.t ) reikšmių išaiškinimas. (Pranešėjas „Vorai“ mc).
7. Alos „Panthers“ pasisakymas.
8. Diskusijos, pasisakymai.
9. 2007 m. renginių kalendoriaus sudarymas.

Eiga:

1. Kongrese užsiregistravo šie klubai:

• Aliens mc / Kaunas;
• Brothers in Law mc / Kaunas;
• Brothers of Steel mc / Vilnius;
• Chimeras mc / Klaipėda;
• Crazy in the Dark mc / Vilnius, Panevėžys;
• Free Hawks mc / Lietuva, Latvija, Estija;
• Moonlight Nights mc / Kaunas;
• Road Tribe mc / Šiauliai;
• Rovers mc / Vilnius;
• Samogitian mc / Mažeikiai, Plungė, Kėdainiai;
• Steely Pegasus mc / Kaunas;
• Strangers mc / Elektrėnai;
• Twins Forever mc / Tauragė, Raseiniai;
• Vorai mc / Vilnius, Druskininkai, Nida;
• Weak of Will mc / Jonava;
• West Coast mc / Klaipėda;
• Wild Hawks mc / Pakruojis;
• Forever Free mcc / Kaunas;
• Griausmadariai mc / Kaunas;
• Harley Davidson Baltija / Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai;
• Iron X / Panevėžys;
• Mad Dust Devil / Vilnius;
• Road Bears mc / Tryškiai, Telšių apskritis;
• Roadhogs / Kaunas;
• Vorų broliai mcc / Vilnius, Druskininkai, Akmenė, Klaipėda.
• Motobroliai Kaunas 1900 RC
• The Same/Šakiai
• Burning Souls/Kėdainiai
• Panthers mc/ Latvija

2. Kongreso pirmininku išrinktas Kieša („Chimeras“ mc), sekretorium Kęstas („B.I.L.“mc).

3. B.I.L. esminis pranešimas. Pranešėjas Marius.
Marius suteikė žodį Dzidui „Brothers of Steel“. Jis paaiškino, kad nuo šio kongreso jie nusiima spalvas, nes jų klubas neatitinka mc klubo reikalavimų.
“Moonlight Knights“mc informavo apie jų spalvų pakeitimą.
Marius pasiūlė į baikerių tarybą įtraukti penktą klubą, nes esant keturiems klubams, kartais sprendimų priėmimas gali įstrigti, nes balsai pasiskirsto po lygiai. Penktu klubu Marius pasiūlė „Vorai“ mc. “Chimeras“ mc pasiūlė „Samogitian“mc, o „Harley Davidson“ pasiūlė įtraukti mažesnį klubą ne iš mc.

Balsavimo rezultatai:

Už „Vorus“ mc- 13 balsų,

Už „Samogitian“ mc – 3 balsai.

Už „Harley Davidson“ pasiūlymą – 5 balsai.

Penktu klubu į tarybą išrinktas klubas „Vorai“mc.

4. „Crazy in the Dark“ pasisakymas. Kalbėjo Valdemaras. Jis paaiškino, kad dėl svarbių priežasčių laikinai klubo veikloje nedalyvaus klubo prezidentas „Spyglys“. Klubą atstovauja viceprezidentas Tomas.

5. Dėl naujų mc klubų kūrimosi Lietuvoje ir dėl klubų mokesčio kongresui. Pranešėjas „Free Howks“mc Bosas. Jis priminė mc klubų statusą ir reikalavimus, kurių turi laikytis mc. MC klubo taisyklės yra paruoštos ir mėnesio bėgyje bus išdalintos visiems mc klubams. Taip pat jis kalbėjo, kad mc klubai atstovauja Lietuvą užsienyje, todėl turi jausti už tai atsakomybę.
Pasiūlyta rinkti nuo kiekvieno klubo tam tikrą mokestį, kuris bus reikalingas kongreso organizavimui, bendravimui, vienų ar kitų idėjų rėmimui ir pan. Pasiūlytas metinis mokestis nuo klubo 100 Eurų. Balsavimo būdu šis sprendimas priimtas. Rinkti mokestį nutarta nuo pavasarinio kongreso. Buhalteriu pasiūlyti: „Free Hawks“ mc ir Harley Davidson Baltija. Balsavimu buhalteriu išrinktas Vygis iš „Free Hawks“mc.

6. Kitų motociklininkų grupuočių reikšmių išaiškinimas. Pranešėjas Oblius „Vorai“mc.
a) MF, MFC – tai Motor Fans, Motor Kamily arba Motor Fan‘s Club. Jie yra „Motociklų gerbėjų klubas“. Pagrindiniai bruožai:

– gali turėti arba neturėti motociklo
– neskirstomi pagal amžių, lytį, socialinę padėtį ir pan. – visi lygūs.
– Neturi struktūros, išskyrus vieną vadovą kontaktams.
– Gali turėti arba neturėti iždo.
– Nėra jokio bandomojo laikotarpio.
– Būdingi bruožai – daug moto atributikos, dalyvavimas renginiuose ir kt.
– Klubo simbolikos nedėvi ant nugaros.

b) RC – Riding Club. Pagriniai bruožai:

– nebūna palaikymo (support) klubas.
– Narystė klube gali būti perkama (nustato vidinės taisyklės).
– Demokratiška valdymo sistema.
– Gali turėti arba neturėti struktūros.
– Neskirstomi pagal amžių, lytį, socialinę padėtį ir pan. – visi lygūs.
– Gali turėti arba neturėti iždo.
– Dažniausiai vienija sportininkus mėgėjus, keliautojus mėgėjus ir pan.
– Klubo simbolikos nedėvi ant nugaros.
– Organizuoja sportinio ir panašaus pobūdžio renginius.

c) Racing Club – Racing Club. Pagrininai bruožai:

– sukuriamas komerciniu pagrindu.
– Vienija profesionalius žiedo, trasos ir kt. sportininkus.
– Turi biudžetą.
– Turi struktūrą.
– Organizuoja sportines varžybas.
– Dalyvauja sportinėse varžybose.
– Klubo simbolikos nedėvi ant nugaros.

d) MG – Motor Gang. Pagrindiniai bruožai:

– atvirai demonstruojama nusikalstama veikla.
– Griežta hierarchija ir struktūra.
– Turi biudžetą.
– Veikloje gali dalyvauti tik vyrai.
– Dėvi spalvas ant nugaros.
– Privalomas clubhous‘as.

7. Alos „Panthers“ pasisakymas.
Pasisakė „Panthers“ mc Latvija prezidentė. Ji paminėjo, kad Ala ir kitos merginos iš Lietuvos, kurios norėti būti „Panthers“mc klube, nešios ant nugaros užrašą „Latvija“.
Ala informavo kongresą, kad suprasdama, jog Lietuvoje pagal baikerių taisykles ji negali turėti mc ir užrašo „Lietuva“, todėl gerbdama Lietuvos baikerių judėjimą ir taisykles, ji nuo šiol nešios užrašą „Latvija“mc.

8. Diskusijos, pasisakymai.
Rimvydas „Mad dust Devil“ informavo, kad ataskaitos apie interneto puslapio veiklą neparuošė. Jis įpareigotas pristatyti ataskaitą tarybai.

„Harley Davidson Baltija“ pasiūlė, kad iš surinkto mokesčio būtų išlaikomas internetinis puslapis.

„Crow“ pasiūlė į internetą įdėti daugiau informacijos apie klubų statusą, veiklos kryptis, nuostatas.

Julius informavo kongresą, kad užpatentavo savo renginio „Bike show millenium“ pavadinimą.

9. 2007 m. renginių kalendorius:

Sausis – 12-14 d. „Vorai“ mc „Baikerių viduržiemis“, Aukštadvaris.
20 d. „Crazy in the Dark“ mc Panevėžys.

Vasaris – 16 d. „B.I.L.“ mc „Bunkeris“ (buvęs Fortas, Kaunas)
? „Strangers“ mc turnyras.

Kovas – 11 d. „Vorai“ mc koncertas „Tėvynei“

Balandis – 21 d. kongresas , Vilnius.
28 d. „Samogitian“mc, Mažeikiai

Gegužė – 1 d. „Harley Davidson Baltija“
5 d. sezono atidarymas Vilniuje.
19 d.“Chimeras“ mc, Klaipėda
26 d. Twins Forever“ mc, Tytuvėnai

Birželis – 9 d. „Bike show Millenium“, Kaunas
16 d. „Weak of Will“ mc futbolas
22 d. „B.I.L.“ mc gimtadienis
22-24 d. „Vorai“ mc ,Ralis aplink Lietuvą

Liepa – 7 d. „Free Hawks“ mc, Ukmergė
14 d.“Vorai“ mc, Gargždai, Žalgirio mūšis

Rugpjūtis – 4 d. „Wild Hawks“ mc Pakruojis
11 d. „Crazy in the Dark“ mc, Alytus
18 d. „Iron X“ , Panevėžys

Rugsėjis – 15 d. „Samogitian“ mc , Plateliai

Spalis – 6 d. Uždarymas
13 d. kongresas Kaune.

Po kongreso taryba dar svarstė „Iron X“ prašymą dėl mc. Jiems buvo paaiškintos mc taisyklės ir ką jie turėtų padaryti, kad atitiktų mc.

Telšių motociklininkai pateikė tarybai spalvas, kurias norėtų turėti ant savo liemenių. Dėl šių spalvų pastabų turėjo „Crazy in the Dark“ mc. Pasiūlyta susiderinti spalvas ir pristatyti pavasariniam kongresui.

Kėdainių „Burning Souls“ pasiūlyta parengti naują spalvų variantą, nes jiems pastabų turėjo „Vorai“mc.