IX-asis baikerių kongresas. 2009-03-07, Vilnius

IX-asis Baikerių Kongresas

2009 03 07, Vilnius

PROTOKOLAS

Pirmininkaujantis pavasariniam baikerių Kongresui Tarybos narys Marius (BIL MC) pasveikino susirinkusius susivienijimų atstovus. Sekretoriumi paskirtas Mindaugas (Free Hawks MC)
Tarybos kreipimasis.
Marius (BIL MC) pristatė Tarybos kreipimąsi į Kongresą, dėl Tarybos bei Kongreso egzistavimo bei tolimesnės veiklos. Vienbalsiai nutarta, jog Taryba bei Kongresas turi tęsti savo veiklą su didesniais įgaliojimais. Pasisakė Olegas (RoadHogs MB), kad Tarybos klubai labiau bendrautų su savo regiono susivienijimais ir atstovautų jų nuomonę.
Dėl sezono atidarymo.
Marius (BIL MC) išsakė BIL MC klubo pasiūlymus dėl sezono atidarymo. Pasisakė HD Baltija, Twins Forewer MC, Free Hawks MC, Iron X MC, Moonlight Knights MC, Vorai MC, Coppear Heart, Motobroliai RC, Aliens MC, Steely Pegasus MC, Crazy in the Dark MC, Burning Souls, Road Tribe MC, Rolling Anarchy MCC atstovai. Neatsiradus nė vienam susivienijimui, norinčiam prisiimti sezono atidarymo organizavimo, balsuota ir nuspręsta organizavimą pavesti konkurso keliu atrinktai firmai. Nutarta, kad renginio išlaidos bus tolygiai išdalintos visiems Kongreso susivienijimams. Lietuvos Baikerių sezono atidarymas vyks Vilniuje.
Susivienijimų pasisakymai.
Pasisakė Vilkai. Pristatė pakoreguotą klubo emblemą. Po diskusijos dėl emblemos vientisumo, Kongresas įpareigojo Vilkus dar kartą pakoreguoti emblemą pagal Kongreso pastabas ir pateikti ją Tarybai.
Pasisakė Burning Souls. Burning Souls prašė suteikti klubui MC statusą. Kilus diskusijai dėl naujų MC klubų atsiradimo, nutarta, kad tokius klausimus spręs tik MC klubai. Prašymas atidėtas iki MC klubų susirinkimo.
Pasisakė Copper Heart. Prašė suteikti klubui MC statusą. Prašymas atidėtas iki MC klubų susirinkimo.
Pasisakė Griausmadariai. Prašė suteikti klubui MC statusą. Prašymas atidėtas iki MC klubų susirinkimo.
Pasisakė Siena. Pristatė pataisytą klubo emblemą ir prašė leisti nešioti ją ant nugaros. Kongresas įpareigojo Siena padaryti pakeitimus ir Kongresą supažindinus su galutiniu jos variantu, leisti nešioti emblemą ant nugaros.
Pasisakė Free Hawks MC. Kongresas informuotas apie klubo pasikeitimus Latvijoje.
Pasisakė Perkūnas MCC. Prašė leisti nešioti susivienijimo emblemą ant nugaros. Kongresas vienbalsiai patenkino prašymą.
Pasisakė Motobroliai RC. Motobroliai RC informavo apie naują klubhausą. Taip pat prašė leidimo nešioti antsiuvą Lithuania ant striukės priekio. Kongresas balsavimu patenkino prašymą.
Žurnalo “MOTO PLIUS” pristatymas. Pristatyta žurnalo koncepcija, galimybės publikuoti informaciją ir straipsnius apie baikerišką gyvenimą, žurnalo prenumeratą Kongresui.
Naujų susivienijimų prisistatymas.
Prisistatė susivienijimas Geležiniai Sparnai. Pristatė emblemą. Kongresas patvirtino naujo susivienijimo priėmimą į Kongresą.
Griausmadariai pristatė palaikantįjį klubą Viesulai. Kongresas patvirtino naujo susivienijimo priėmimą į Kongresą.
Prisistatė susivienijimas JDS. Kongresas įpareigojo atlikti atitinkamus pakeitimus ir derinimus bei pakartotinai prisistatyti rudens Kongrese.
Prisistatė susivienijimas Blitzkrieg. Pristatė emblemą. Kongresas patvirtino naujo susivienijimo priėmimą į Kongresą.
Prisistatė susivienijimas Devil Speed. Kongresas įpareigojo pakeisti pavadinimą ir suderinti su Taryba.
Prisistatė susivienijimas Ursus. Pristatė emblemą. Kongresas patvirtino naujo susivienijimo priėmimą į Kongresą.
Prisistatė susivienijimas Green Dragon. Kongresas įpareigojo atlikti atitinkamus pakeitimus ir prisistatyti Tarybai.
Diskusijos.
Olegas (RoadHogs MB) pasisakė dėl važiavimo eiliškumo kolonoje ir internetinio puslapio sutvarkymo.
Marius (BIL MC) pasisakė dėl internetinio puslapio sutvarkymo. HD Baltija pasiūlė perduoti puslapį Tarybai. MDD MC informavo, jog perleidžia internetinio puslapio tvarkymą. Kongresas vienbalsiai pritarė, kad internetinį puslapį tvarkys BIL MC surastas specialistas.
Sharks pristatė naują klubhausą.
Oblius (Vorai MC) informavo apie bendradarbiavimą su Estijos motociklininkų susivienijimu dėl Baltijos kelio organizavimo.
Sekantis Kongresas bus organizuojamas Kaune. Informacija bus patalpinta internete.