Kas yra Lietuvos baikeriu kongresas?

 1. 1. Kongresas yra aukščiausia institucija baikerių judėjime. Jame dalyvauja po 2 atstovus iš susivienijimo (2 tikrieji nariai).
 2. 2. Kongresui vadovauja vienbalsiai išrinkta MC taryba.
 3. 3. Kongresą sudaro Lietuvoje veikiantys baikerių susivienijimai.
 4. 4. Kiekvieną kongresą organizuoja tarybos paskirtas klubas.
 5. 5. Organizatoriaus pareigos:
  1. a) visų MC atstovų susirinkimui skirti vietą;
   b) esant reikalui, suorganizuoti apgyvendinimą;
   c) esant reikalui, suorganizuoti maistą ir gėrimus;
   d) garantuoti išorinį ir vidinį saugumą.
 6. 6. Pagrindiniai kongreso klausimai:
  1. a) spręsti iškilusius tarp baikerių susivienijimų konfliktus bei kitus klausimus;
   b) svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems MC klubams ir susivienijimams;
   c) svarstyti ar pritarti naujai atsirandantiems Lietuvoje užsienietiškų MC klubų čapteriams;
   d) nubrėžti užsienio politikos ir kontaktų gaires;
   e) laikotarpiui iki sekančio kongreso sudaryti MC renginių kalendorių;
   f) baikerių susivienijimui sėkmingai praėjusį bandomąjį laikotarpį, patvirtinti spalvas;
   g) svarstyti bet kokius klausimus, kurie yra svarbūs motociklų judėjimui;
   h) bandomąjį laikotarpį nustato taryba.