VII-asis baikerių kongresas. 2008-03-29, Panevėžys

VII Lietuvos baikerių kongresas

vieta: Biliūno g. 14, Panevėžys (šaudykla Baltasis kurtas”)

laikas: 13.00, 2008.03.29

Dienotvarkė:

1. Organizatorių sveikinimo žodis.
2. Pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Sezono atidarymo organizavimas.
4. MC klubų, kurie neatitiko MC statuso iki VI – ojo Kongreso, ataskaita apie trūkumų pašalinimą.
5. Rovers MC pranešimas.
6. Road Tribe MC pranešimas.
7. Vorai MC, Crazy in the Dark MC, Rovers MC, Mad Dust Devil MC pranešimas.
8. „Vilkai“ (Kaunas) pasisakymas.
9. MCC spalvų dėvėjimo taisyklių tvirtinimas.
10. Naujų motociklininkų grupuočių prisistatymas. Priėmimas į Kongresą.
11. „Moto+“ žurnalo pasiūlymas.
12. Rimvio pranešimas del www.biker.lt.
13. Latvijos ir Estijos baikerių pasisakymas.
14. Metinio mokesčio Kongresui rinkimas.
15. Einamųjų klausimų sprendimas, diskusijos.

PROTOKOLAS

Pirmininkas – Algis (FREE HAWKS MC)
Sekretorius – Kęstas (BIL MC)

Sezono atidarymo organizavimas 05.03 d.

Pristatė Oblius, VORAI MC
Pagal tradiciją atidarymas vyks Vilniuje. Prie atidarymo prisideda visi motociklininkų klubai. Pasiūlyta išrinkti organizacinį komitetą:
· Sigis (FREE HAWKS MC)
· Plaukas (VORAI MC)
· Profesorius (BIL MC)
Planuojama renginio vieta- Trakų kempingo slėnis. Vieta dar turi būti patvirtinta. Atsarginiai variantai – kempingas prie aeroklubo, „Plastos“ teritorija (pasiūlė HD Baltija)
Už rungtis atsakingi BIL MC.
Koncertuoti renginio metu kviesta SBS, Katedra, ir kt.
BIL pasiūlė atvežti REBEL HEART grupę.
Visi klubai susisiekia su organizatoriais pateikdami savo pasiūlymus.
HD Baltija pasiūlė atvežti į renginį grupę PLENTAS.
Julius, ALIENS MC, pasiūlė pagalbą organizuojant koncertą.
www.biker.lt bus paskelbta informacija apie organizacinį komitetą.
IRON X MC pasiūlė 4 žmones apsaugai.

MC klubų atitikimas reikalavimams. Pristatė Marius, BIL MC

ALIENS MC pasisakė Julius. Klubhausas – Vydūno al. 4. Trūkumai pašalinti (užrašas Lithuania, nario veiklos suspendavimas).
CRAZY IN THE DARK MC klubhausas Lentvaryje.
ROVERS MC klubhauso adresas – Asanavičiūtės g. 1/409.
WEST COAST MC – klubhausas be adreso.
SAMOGITIANS MC – klubhausas tvarkomas.
STRANGERS MC- renginio 2008 m. nebus. Klubhausas Draugystės g.
Visą informaciją siusti Rimvydui MDD MC (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
)
ROVERS MC. Pagal MC reikalavimus užrašas pakeistas į LIETUVA.

ROAD TRIBE MC
pristatė naują prezidentą – Doncė.

Obliaus pranešimas dėl MC klubų steigimo Vilniuje.

4 MC klubai Vilniuje (VORAI MC, MDD MC, ROVERS MC, CRAZY IN THE DARK MC) nusprendė, kad Vilniuje nebus daugiau kuriami MC klubai. Jau įkurti klubai gali atidaryti savo filialus Vilniuje.
VILKAI. Laisva grupuotė VILKAI iš Kauno prašė, jog jiems būtų leista užsisiūti antsiuvus ant liemenių priekio. Antsiuvai buvo pateikti kongresui. VILKAI ateityje norėtų turėti MCC statusą.
Prieštaraujančių nebuvo.

MCC spalvų dėjimo principai. Pasisakė Marius BIL MC.

MCC gali dėvėti užrašus ir emblemas ant marškinėlių, maikučių, rankovių.
Pirmais metais su kongreso leidimu nešioja antsiuvus ant liemenės priekio.
Antrais metais kongresui leidus nešioja klubo emblemą liemenės priekyje.
Trečiais metais gali nešioti klubo emblemą ant nugaros. Emblema turi būti vientisa, nemėgdžiojant MC klubų.

Naujų grupuočių pristatymas.

SHARKS (Telšiai)- prašė leidimo nešioti emblemą ant nugaros. Nuspręsta klausimą atidėti iki rudens. Pasiūlyta rimčiau dalyvauti renginiuose.
HELLIONS (Šilutė) – 20 narių, 4 kandidatai. Nuspręsta- HELLIONS turi suderinti emblemas su WEST COAST MC ir CHIMERAS MC, pateikti pavydžius rudens kongrese ir nutarimas bus priimtas rudens kongreso metu.
Oblius pristatė kariuomenės atstovus ir jų kuriamo klubo narius. Ričardas iš kuriamo klubo PERKŪNAS pristatė klubą ir spalvas bei prašė priimti į baikerių judėjimą.
Crow MOTOBROLIAI RC pasiūlė pakeisti statusą į RC.
Oblius pasiūlė balsuoti:
· Išimties tvarka leisti ant priekio nešioti emblemą;
· Išimties tvarka leisti nešioti emblemą ant nugaros.
Dauguma nusprendė, jog leisti nešioti emblemą kariuomenės klubui ant liemenės priekio.
Pasisakė ROLLING ANARCHY MCC klubo atstovai. Tarptautinis klubas turinti atstovus Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje it t.t. Vienbalsiai priimti į kongresą. Nuspręsta leisti ROLLING ANARCHY MCC turėti užrašą LITHUANIA dėl tarptautinio klubo statuso.

Dėl bendradarbiavimo su MOTO+ žurnalu.

Bendradarbiavimą pristatė Oblius (VORAI MC). Pasiūlyta leisti informacinį puslapį žurnale informuojantį apie baikeriškus renginius ir įvykius. Nubalsuota, jog toks leidinys yra reikalingas ir informacija bus pateikiama pagal poreikius.
Prisistatė susiviejinimas LAPĖS. Grupė susideda iš 8 moterų ir ateityje norėtų turėti MCC statusą. Nutarta leisti nešioti emblema ant rankovės. Antsiuvus ir emblema derinti su kongresu rudenį.

Dėl www.biker.lt

Rimvis (MDD MC) pranešė, jog reikia apie 10 000 lt., kad iš pagrindų sutvarkyti svetainę. Nuspręsta, kad visi klubai įvertintų galimybes ir per mėnesį pateiktų pasiūlymus Rimviui apie galimybes tvarkyti ir prižiūrėti svetainę.

Svečiai iš Latvijos (HERMEJS MC) ir Estijos (PIRATICA MC) pristatė ruošiamo projekto idėją.

Estijos motociklininkų asociacija pasiūlė daryti bendrą renginį tarp trijų Baltijos valstybių. Renginys vyktų rugpjūčio 23 d. Renginys skirtas Baltijos kelio paminėjimui ir renginio idėja – numatytą dieną aplankyti visas tris Baltijos šalių sostines. Startuojama Taline, baigiama Vilniuje. Galima įsijungti į važiavimą tiks savo šalyje arba dalyje kelionės.
Renginiui pritarta, nutarta keistis informacija.
Surinktas mokestis.
Einamieji klausimai – diskusija dėl MCC emblemos.