VIII-asis baikerių kongresas. 2008-09-06, Alytus

VII baikerių kongreso protokolas

2008-09-06, Alytus

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimai.

Pirmininkas – Marius (BIL MC), sekretorius – Profesorius (BIL MC).

2. Užsienio valstybių atstovų pristatymas.

Marius (BIL MC) paaiškino, kodėl kongrese dalyvauja užsienio valstybių atstovai. Oblius (Vorai MC) pristatė situaciją apie kongresus Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Taip pat paminėjo, jog estai neturėjo galimybės atvykti į kongresą, tačiau buvo susitikę su Vorai MC ir išsakė savo poziciją.
Pasisakė lenkų atstovas.
Oblius (Vorai MC) paskelbė informaciją apie nakvynę ir vakarienę.

3. 2009 m. renginių kalendoriaus sudarymas.

Preliminarus kalendorius

Sausio 9- 11 d.

Baikerių viduržiemis. Vorai MC

Vasario 14 d.

LT-16. BIL MC

Kovo 7 d.

III motociklininkų pulo turnyras. MDD MC

Kovo 11 d.

Koncertas „Tėvynei”. Vorai MC

Kovo 14 d.

Ledo rutulys. Strangers MC

Balandžio 25

Žemaitijos sezono atidarymas. Samogitian MC

Gegužės 1 d.

Labdaros renginys. Boulingo varžybos Šiauliuose. HDC

Gegužės 2 d.

Lietuvos motociklininkų sezono atidarymas

Gegužės 9 d.

Partizanų dienos minėjimas. Griausmadariai

Gegužės 16 d.

Memel run. Chimeras MC

Gegužės 23 d.

Šiauliai. Road Tribe MC

Gegužės 30-31 d.

Baikerių naktys. Steely Pegasus MC ir Forewer Free MCC

Birželio 6 d.

Free Hawks MC 10 metų jubiliejus

Birželio 13 d.

Bike Show MIllenium.

Birželio 20 d.

Twins Forever MC- Kylantis griausmas

Ralis aplink Lietuva, Vorai MC

Birželio 27 d.

Baikerių futbolo turnyras. Weak of Will MC

Liepos 4 d.

Crazy in the dark MC dienos

Liepos 10-12 d.

Vorai MC (turnyras)

Liepos 25 d.

Baikerių blūds. Sharks

Rugpjūčio 1 d.

Pliažo tinklinis. Rover MC, Strangers MC

Rugpjūčio 15 d.

Bike X dream. Iron X MC

Rugpjūčio 22-23

Baltijos kelias

Rugsėjo 19 d.

Poker Run. Chimeras MC

Rugsėjo 26 d.

Žemaitijos sezono uždarymas. Samogitian MC

Spalio 3 d.

Lietuvos motociklininkų sezono uždarymas

4. Sekančio kongreso data ir vieta.

Sekantis kongresas vyks Vilniuje, kovo 7 d. Kongresą organizuoja Free Hawks MC. Kongresas vyks prieš MDD MC renginį.

5. BIL MC pranešimas.

Marius (BIL MC) informavo apie išmestus iš klubo narius ir situaciją klube bei nelegaliai susikūrusį klubą.

6. Susivienijimų pasisakymai:

· Pasisakė Copper Heart. Prašo spalvų ant liemenės nugaros. Nutarta leisti nešioti spalvas ant liemenės nugaros.
· Pasisakė Sharks. Prašo spalvų ant liemenės nugaros. Nutarta leisti nešioti spalvas ant liemenės nugaros.
· Pasisakė Griausmadariai. Pristatė klubo istoriją ir prašo MC status. Atsakymo tikisi kito kongreso metu.
· Pasisako Vilkai. Prašo leisti nešioti emblemą ant liemenės priekio. Nutarta leisti nešioti emblemą ant liemenės priekio.
· Pasisako Road Hogs MB. Prašo leisti nešioti užrašą Lietuva ant nugaros. Balsuota- 17 už, 4 susilaikė). Nutarta leisti nešioti užrašą.
· Pasisakė Samogitian MC atstovas. Klubo nuomone Lietuvoje per daug motociklininkų susivienijimu ir reikia apriboti nauju susivienijimu steigimą.

7. Naujų susivienijimų prisistatymas.

Prisistatė Marijampolės susivienijimas “Siena”. Susivienijimo atstovas pristatė istoriją, spalvas ir prašė leidimo nešioti spalvas be bandomojo laikotarpio. Balsavimo rezultatai – bendra tvarka – 18, susilaikė – 6, už – 1.

8. Tarptautinių projektų pristatymas.

Pasisakė Oblius (Vorai MC). Nutarta kartu su kongreso svečiai derinti apsikeitimo nuorodomis į svetaines galimybes. Lenkijos ir Latvijos atstovai pritarė tokiai galimybei. Aptartas Baltijos kelio projektas – renginys vyks Rygoje, Lietuvos ir Estijos atstovai suvažiuos į Rygą Baltijos keliu. Kongreso taryba išsakė poziciją- palaikyti renginį. Aptarta galimybės sukurti bendrą ženklą bei įvesti bendrą spalvų kontrolę tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Baltarusijoje. Latviai ir lenkai palaikė šią poziciją.

9. Diskusijos.

Marius (BIL MC) informavo asociacijos „Baikerių kongresas” įsteigimą.
Diskusija dėl MC statuso atėmimo iš susivienijimo Rovers. Pasisakė Saris (Rovers). Oblius, Vorai MC, paaiškino situaciją, dėl ko tarybos sprendimu buvo panaikintas MC statusas.
Balsavimas dėl tarybos sprendimo – 12 už sprendimo panaikinimą, 4 – už sprendimo galiojimą. Susivienijimui Rovers gražintas MC statusas.
Pasisakė Hellion – prašo leidimo nešioti spalvas ant priekio. Nutarta leisti nešioti spalvas.
Virgėla, (Free Hawks MC) pasisakė dėl Svėdasų renginio ir Rokiškio motociklininkų grupuotės.
Marius (BIL MC) informavo apie bausmių sistemos kūrimą. Julius (Aliens MC) pasisakė už finansinių baudų įvedimą.

10. Diskusija dėl sezono uždarymo.

Nutarta pavesti sezono uždarymą organizuoti Sonatai, HD atstovei. Visi klubai, kurie galės, prisidės prie uždarymo.