Mirė Free Hawks MC narys Vytas (Grėblys). Velionis pašarvotas Šv.Ignoto bažnyčioje Vilniuje.

Laidotuvės 2018.07.07 15’30val.